San Marino, Paese estero 07 ottobre 2010

RALLY

23° RAAB TOSI – CECI