Carbonia-Iglesias (Sardegna) 12 giugno 2014

Pioggia iglesias

Oggi 12/06/2014 bel temporale ad Iglesias (CI)