09 gennaio 2018

#GiuseppinaGhersi

#GiuseppinaGhersi #Noli Noi non dimentichiamo!