Asiago (Veneto) 01 luglio 2017

Parata storica ad Asiago

parata storica