Giappone, Paese estero 07 agosto 2013

Al Dente Tokio Shinjuku

Best Spaghetti in Tokio