Venezia (Veneto) 29 ottobre 2018

Venezia, i soccorsi della protezione civile

Venezia: protezione civile a lavoro