Venezia (Veneto) 31 ottobre 2018

Veneto visto dal satellite: i fiumi in piena

Veneto dal satellite