Venezia (Veneto) 29 ottobre 2018

Marghera Laguna: maltempo

Meteo