Campobasso (Molise) 12 gennaio 2018

TERMOLI ( Molise ) – Vista dal mare –

TERMOLI ( Molise ) – Vista dal mare –