Campobasso (Molise) 12 gennaio 2018

TERMOLI (Molise ) – Cattedrale in stile romanico –

TERMOLI (Molise ) – Cattedrale in stile romanico –