Napoli (Campania) 05 marzo 2016

Savio De Martino e Nino D’angelo, io Senza Giacca e Cravatta

Savio De Martino e Nino D’angelo, io Senza Giacca e Cravatta
Teatro Cilea – Napoli