Bagnara Calabra (Calabria) 07 ottobre 2014

REGINA DEL SS. ROSARIO DI BAGNARA CALABRA ,PROV.R.C.

MIRACOLOSA STATUA DELLA REGINA DEL SS. ROSARIO VESTITA A FESTA –