Palermo (Sicilia) 22 ottobre 2017

Mondello, 22 ottobre 2017;

Mondello – Palermo, 22 ottobre 2017;