Piazza abbandonata

Vergogna quotidiana

Vergogna infinita !!!

Che vergogna…!!!

I futuri lavoratori…!!!

Napoli